Ngày 11/10/2019, đấu giá toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen. Địa chỉ: 27 Chương Dương, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Địa điểm đấu giá: tại Sàn đấu giá Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen. Địa chỉ: 27 Chương Dương, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: 10 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế.

Tài sản đấu giá: Toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi tại Lô E, KCN Phú Bài, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (Danh mục đính kèm).

Giá khởi điểm: 39.261.920.000 đồng.

Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, hai trăm sáu mươi mốt triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn.

Địa điểm trưng bày và xem tài sản tại: Lô E, KCN Phú Bài, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tiền đặt trước: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian đăng ký mua, nộp hồ sơ và xem tài sản đấu giá:

Từ ngày 19/09/2019 đến trước 16h30’ ngày 08/10/2019.

Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày 19/09/2019 đến trước 16h30’ ngày 08/10/2019.

Thời gian dự kiến đấu giá tài sản: Vào lúc 08h30 ngày 11/10/2019.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện qui định của Pháp luật đến Công ty (trong giờ hành chính) để mua hồ sơ đấu giá. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm CMND (đối với cá nhân), Giấy phép ĐKKD (đối với tổ chức).

Nộp tiền đặt trước theo hình thức chuyển khoản trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá trong giờ hành chính, trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vicen, địa chỉ: 27 Chương Dương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Để biết thêm chi tiết liên hệ điện thoại số: 02363946812 - 0903561555. 

Ngày 11/10/2019, đấu giá toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi tại tỉnh Thừa Thiên Huế - ảnh 1
Ngày 11/10/2019, đấu giá toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi tại tỉnh Thừa Thiên Huế - ảnh 2
Ngày 11/10/2019, đấu giá toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi tại tỉnh Thừa Thiên Huế - ảnh 3
Ngày 11/10/2019, đấu giá toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Sài Gòn Đại Lợi tại tỉnh Thừa Thiên Huế - ảnh 4