Ngày 11/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2019 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Điện Bàn ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá là: Đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở (sử dụng lâu dài) để giao đất có thu tiền sử dụng đất của 10 lô đất thuộc thửa đất số 290, tờ bản đồ số 19, tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đại diện làm chủ đầu tư. Thông tin chi tiết từng lô đất như sau: 

Số TT

Tên thửa/lô

Tờ bản đồ

Tên đường

Diện tích

(m²)


Đơn giá

(đồng/m²)

Hệ số

Thành tiền
giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

1

290/01

19

Đường ĐT 605

200

4.500.000

1

900.000.000

180.000.000

50.000.000

2

290/02

19

Đường ĐT 605

200

4.500.000

1

900.000.000

180.000.000

50.000.000

3

290/03

19

Đường ĐT 605

200

4.500.000

1

900.000.000

180.000.000

50.000.000

4

290/04

19

Đường ĐT 605

200

4.500.000

1

900.000.000

180.000.000

50.000.000

5

290/05

19

Đường ĐT 605

200

4.500.000

1

900.000.000

180.000.000

50.000.000

6

290/06

19

Đường ĐT 605

200

4.500.000

1

900.000.000

180.000.000

50.000.000

7

290/07

19

Đường ĐT 605

200

4.500.000

1

900.000.000

180.000.000

50.000.000

8

290/08

19

Đường ĐT 605

200

4.500.000

1

900.000.000

180.000.000

50.000.000

9

290/09

19

Đường ĐT 605

200

4.500.000

1

900.000.000

180.000.000

50.000.000

10

290/10

19

Đường ĐT 605

200

4.500.000

1

900.000.000

180.000.000

50.000.000

Tổng cộng

2000

9.000.000.000

Tổng giá trị khởi điểm 10 lô đất là: 9.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ đồng chẵn)

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

2. Phí tham gia đấu giá:

- 500.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất

3. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Các cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

4. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Điện Bàn

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: trong thời gian niêm yết thông báo, khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc với Công ty để sắp xếp thời gian.

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 16h00 ngày 08/10/2019.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, phiếu nộp tiền đặt trước và phiếu trả giá (trong giờ hành chính): từ 08h00 đến 16h00 ngày 08/10/2019.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ:

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: 451 Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)

+ Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (Địa chỉ: Số 150 Trưng Nữ Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

- Địa điểm bỏ phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn

  - Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặc trước vào tài khoản số 56210002133953 mở tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Địa điểm xem tài sản: Nơi tài sản tọa lạc (xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá (Dự kiến): Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 11/10/2019, tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: (Số 150 Trưng Nữ Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam); ĐT: Chị Liên - 0869 143999 hoặc Vương 0935 080646.