Ngày 11/10/2019, đấu giá giấy in ảnh, kim bấm và kéo các loại tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2019 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2. Bên có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

3. Tài sản bán đấu giá gồm: 

TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

1

Giấy in ảnh

Ram

900

22.000

19.800.000

2

Kim bấm

Hộp

10.500

1.200

12.600.000

3

Kéo các loại

Cái

830

11.000

9.130.000

Tổng cộng

41.530.000

(Bốn mươi mốt triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng);

Địa chỉ tài sản tại: Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 08/10/2019 tại nơi có tài sản đấu giá (theo giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 08/10/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6. Tiền đặt trước 4.200.000 đồng nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 3 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 08/10/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 11/10/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.