Ngày 11/10/2019, đấu giá cho thuê Khu vực căng tin và quầy tạp hóa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên (tỉnh Điện Biên)

(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2019 do Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên ủy quyền như sau:

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2) Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3) Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viên đa khoa tỉnh Điện Biên

4) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Hồi 08 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường tầng 3, khu nhà số 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

5) Tên tài sản: tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại Bệnh viện đa khoa tinh Điện Biên

- Danh mục tài sản, số lượng, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 

STT

Danh mục tài sản đấu giá

Diện tích

Giá khởi điểm/tháng (VNĐ)

Tiền đặt trước (VNĐ)

Hồ sơ tham gia đấu giá (VNĐ)

01

Khu vực căng tin (Một phần tầng 2 nhà số 11 khoa Dinh dưỡng, diện tích 200 m2)

200m2

75.000.000

15.000.000

150.000

02

Quầy tạp hóa số 1 (Nhà khung thép, lợp tôn tại khu vườn cây thanh niên; diện tích 30m2)

30m2

5.000.000

1.000.000

50.000

Tổng cộng

80.000.000

16.000.000

200.000

Tiền đặt trước: người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản số 36010000466226, mở tại Ngân hàng BIDV tỉnh Điện Biên của Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên (ngày 08, 09/10/2019)

6) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/10/2019 đến 17 giờ ngày 09/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên (theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản)

7) Đối tượng, Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Đối tượng: là tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá thuê tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

b. Điều kiện: Tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định của pháp luật bao gồm:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức đấu giá tài sản phát hành.

- Phương án tổ chức Căng tin và quầy tạp hóa khả thi, hiệu quả.

- Có cam kết phối hợp với bệnh viện trong việc cung cấp chế độ ăn bệnh lý cho bệnh nhân.

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm, tạp hóa, có chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ bếp (bản sao chứng minh nhân dân, bản sao sổ hộ khẩu, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao chứng chỉ có chứng thực).

- Đáp ứng yêu cầu về các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định có lưu giữ mẫu thức ăn; Chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình cung cấp; Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ theo đúng quy định của pháp luật.

- Có kinh nghiệm về kinh doanh dịch vụ Căng tin (kèm theo Hợp đồng kinh doanh dịch vụ căng tin) hoặc kinh doanh dịch vụ ăn uống (kèm theo bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra; Hóa đơn, chứng từ nộp thuế). Có giấy xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan (nơi đã hoặc đang khai thác dịch vụ).

- Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Đã nộp tiền đặt trước theo quy định.

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu gia: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá mua tài sản theo quy định nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên trong thời gian quy định

Chi tiết xin liên hệ

- Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Bệnh viện tỉnh Điện Biên. ĐT: 02153827267

Tổ chức cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến địa điểm thông báo trên để đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản./.