Ngày 11/10/2019, đấu giá 5,956 m3 gỗ tại tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2019 do Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau: