Ngày 11/10/2018, đấu giá toàn bộ nhà xưởng, công trình phụ trợ, dây chuyền sản xuất gạch không nung tại Hà Nam

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo tổ chức bán đấu giá lần 6 là tài sản kê biên thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý vào ngày 11/10/2018, cụ thể như sau:

Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Tài sản kê biên thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý đối với Công ty Cổ phần UDIC Kim Bình bao gồm toàn bộ nhà xưởng, công trình phụ trợ, dây chuyền sản xuất gạch không nung nằm trên thửa đất số 20, tờ bản đồ số 10 tại Cụm Tiểu thủ công nghiệp Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Giá khởi điểm: 24.254.813.750 đồng (Hai mươi bốn tỷ, hai trăm năm mươi bốn triệu, tám trăm mười ba nghìn, bảy trăm năm mươi đồng).

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 04/10/2018 đến hết ngày 05/10/2018 trong giờ làm việc, tại nơi có tài sản.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đấu giá tài sản đến hết 11h00’, ngày 08/10/2018 tại Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/ 1hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).

Số tiền đặt trước: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng). Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức: Chuyển khoản, hoặc bằng bảo lãnh Ngân hàng trong thời gian từ  07h30’, ngày 08/10/2018 đến hết 16h00’, ngày 10/10/2018 .

Thời gian đấu giá: 14h00’, ngày 11/10/2018 (thứ Năm),

Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5, Sở Tư pháp Hà Nam.

Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ: Trung tâm DVĐGTS - Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn. Điện thoại: 02263.845.968.