Ngày 11/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ủy quyền vào ngày 11/10/2018 như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (Số 03, đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

Quyền sử dụng đất khu đất đầu cầu Mạ, khu Cầu Mười, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

- Vị trí: Thuộc thửa đất số 50, tờ bản đồ địa chính số 20 thị trấn Hữu Lũng. Khu đất có mặt tiền tiếp giáp với đường Bắc Sơn, đoạn từ đầu Cầu Mạ đến đầu Cầu Mười. Khu đất có hướng tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đất ông Vũ Đức Hiền;

+ Phía Nam: Giáp đất ông Hà Công Thức;

+ Phía Đông: Giáp suối;

+ Phía Tây: Giáp đường Bắc Sơn.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Diện tích khu đất đấu giá: 123,3 m2.

- Giá khởi điểm 01 m2 đất: 11.000.000 đồng.

- Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 1.356.300.000 đồng.

(Một tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).

Giá khởi trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 05/10/2018 tại khu đất đầu cầu Mạ, khu Cầu Mười, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

b. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số119000088684 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày từ ngày08/10/2018 đến ngày 10/10/2018.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 08/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự;

- Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2018, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 11/10/2018 tại UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (Số 03 đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá  

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (Số 03, đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).