Ngày 11/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng ủy quyền vào ngày 11/10/2018 như sau: