Ngày 11/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 56.033 m2 đất tại huyện Chợ Mới, An Giang

(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới (địa chỉ: Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang) như sau:

Cho thuê quyền sử dụng đất Khu đất bãi bồi, tọa lạc tại ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cụ thể như sau:

- Diện tích khu đất cho thuê: 56.033 m2, (thuộc thửa đất số 16,17; tờ bản đồ số 19; theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Chợ Mới lập ngày 05/6/2018).

- Loại đất khai thác: Dự án khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với cơ cấu sử dụng đất gồm:

+ Đất thương mại dịch vụ (TMDV): 29.193m2.

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): 11.800m2.

+ Đất nông nghiệp khác (NKH): 7.806m2.

+ Đất nuôi trồng thủy sản (TSN): 4.434m2.

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải (DRA): 2.800m2.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 (năm mươi) năm.

* Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành nghề phù hợp với loại đất khai thác.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá còn phải có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Tổ chức có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá và không thuộc trường hợp không được tham gia đấu giá (theo khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản); có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường, kiến trúc đô thị; phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư (theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai).

(2) Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư (theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ), như sau:

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư (đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta).

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

(3) Có thuyết minh dự án chi tiết khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

(4) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác (theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).

* Điều kiện đối với người trúng đấu giá:

- Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trình UBND huyện Chợ Mới thẩm định, phê duyệt.

- Triển khai đầu tư hoàn thành dự án trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày trúng đấu giá.

Giá khởi điểm của tài sản (cho cả thời hạn thuê đất là 50 năm): 2.355.986.650đồng.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 08/10/2018 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 27 và 28/9 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 5.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 10% (mười phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn .