Ngày 11/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 35 ô đất tại huyện Yên Châu, Sơn La

(BĐT) - Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Yên Châu ủy quyền vào ngày 11/10/2018 như sau:

Tài sản đấu giá: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền trên đất trong Biên bản kê biên vào hồi 8h30 ph ngày 25 tháng 7 năm 2017 tại thực địa các thửa đất của ông Hoàng Văn Liên và bà Hoàng Thị Hoa như sau:

1. Tài sản đấu giá

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền trên đất trong Biên bản kê biên vào hồi 8h30ph ngày 25 tháng 7 năm 2017 tại thực địa các thửa đất của ông Hoàng Văn Liên và bà Hoàng Thị Hoa.

Hiện trạng: Đất không có tranh chấp, không có khiếu nại. Đây là tài sản thi hành án được quyền bán theo quy định pháp luật của Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Châu;

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn;

Thời gian sử dụng đất: Lâu dài;

- Tổng giá khởi điểm của 8 mục tài sản là: 1.400.894.161 đồng (Một tỷ, bốn trăm triệu, tám trăm chín mươi tư nghìn, một trăm sáu mươi mốt đồng). 

TT

Tên tài sản

Giá Khởi điểm

Tiền đặt trước

Tiền hồ sơ tham gia

1

Đất thổcư 400m2, đất vườn 108,8m2thửa số 134, 134a, tờ sơ đồ 329-423-2b và tài sản trên đất tại mục tài sản số (1)

1.034.026.000

200.000.000

500.000

2

Đất ao: diện tích 934m2thửa số 19, tờ sơ đồ 329-423-2c tại mục số (2)

37.964.336

7.000.000

100.000

3

Đất nương: diện tích 865m2thửa số 385, tờ sơ đồ số 329-423 (địa danh Pom Bon - Sốp Sạng). tại mục số (3)

24.416.335

4.000.000

100.000

4

Đất nương, diện tích 2.664m2thửa số 422, tờ sơ đồ số 329-423 (địa danh Pom Bon - Sốp Sạng). tại mục số (4)

75.196.822

15.000.000

150.000

5

Đất nương, diện tích 1.616m2thửa số 507, tờ sơ đồ số 329-423 (địa danh Noóng Lánh - Sốp Sạng). tại mục số (5)

45.614.900

9.000.000

100.000

6

Đất nương: diện tích 745m2thửa số 893, tờ sơ đồ số 329-423 (địa danh Co Núa - Sốp Sạng). tại mục số (6)

21.029.200

4.000.000

100.000

7

Đất nương: diện tích 1.900m2thửa số 897, tờ sơ đồ số 329-423 (địa danh Co Núa - Sốp Sạng). tại mục số (7)

53.631.300

10.000.000

150.000

8

Đất ruộng: gồm 10 tài sản đất ruộng như trong mục (8)

109.015.268

20.000.000

200.000

(Chi tiết cụ thể có trong hồ sơ tài sản đấu giá kèm theo)

*Lưu ý:

- Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí trước bạ để chuyển quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản trên đất theo quy định của pháp luật.

- Khoản tiền đặt trước mà người đăng ký tham gia đấu giá không tính lãi (trừ trường hợp có thoả thuận khác). Tiền hồ sơ không được hoàn trả lại.

- Các tài sản được bán riêng theo từng mục từ 1 đến 8 ở bảng trên.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian từ ngày 19/9/2018 đến 17h30’ ngày 08/10/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc. Địa chỉ: Số 470 Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Hoặc tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Châu. Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Liên tục trong 03 ngày 26+27+28/9/2018, khách hàng liên hệ Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Châu để được xem tài sản (trong giờ hành chính). Tại thực địa khu đất, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

4. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/10/2018 đến 16h30p ngày 10/10/2018 (trong giờ hành chính). Khách hàng chuyển tiền đặt trước vào tài khoản:

- Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc.

- Số tài khoản: 7900 2010 08330 tại Chi nhánh Ngân hàng AGRIBANK tỉnh Sơn La.

5. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

5.1 Đối tượng tham gia đấu giá:

Các cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai, thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Quy chế này.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Có giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Nếu là tổ chức, doanh nghiệp);

+ Phải chấp nhận giá khởi điểm;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc phát hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản;

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá (có văn bản uỷ quyền hợp pháp).

6. Thời gian, địa điểm đấu giá; Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Thời gian đấu giá: Vào hồi 09h00’ ngày 11/10/2018 (thứ 5) tại Hội trường UBND xã Chiềng Pằn. Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (Tối đa 03 (ba) vòng);

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đến xem tài sản, đăng ký và tham gia đấu giá đề nghị liên hệ với:

(1) Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc (Địa chỉ: Số 470 đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La); Điện thoại: (0212) 3 855.855 - Di động: 0917368080.

(2) Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Châu; Địa chỉ: tiểu khu 3, Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.; Điện thoại: 0983 382 770./.