Ngày 11/10/2018, đấu giá máy móc thiết bị văn phòng, thiết bị tin học tại Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang thông báo đấu giá tài sản của Cục thuế tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 900 Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào ngày 11/10/2018 như sau:

1. Tên tài sản: máy móc thiết bị văn phòng, thiết bị tin học (Đính kèm danh mục tài sản đề nghị thanh lý năm 2018).

Nơi có tài sản đấu giá: Cục thuế tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 900 Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 04/10/2018 đến ngày 05/10/2018 (trong giờ hành chính) tại Cục thuế tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 900 Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 phút ngày 08/10/2018.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 40.350.000đồng (Bốn mươi triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (Một trăm ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng/hồ sơ (Tám triệu đồng/hồ sơ). Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 08/10/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/10/2018 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 phút ngày 08/10/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có chứng nhận của tổ chức công chứng) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

— Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

— Đối với cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với tài sản đấu giá (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

Đối với tổ chức: chứng minh nhân dân của người đại diện hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo ngành nghề kinh doanh phù hợp với tài sản đấu giá (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 09 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hoặc điện thoại 0273 3878 775 để biết thêm chi tiết./.