Ngày 11/10/2018, đấu giá 7 xe ô tô và 46 xe mô tô các loại tại Tây Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Công an tỉnh Tây Ninh ủy quyền vào ngày 11/10/2018 như sau:

Đấu giá tài sản: thanh lý của Công an tỉnh Tây Ninh gồm 07 xe ô tô và 46 xe mô tô các loại (có danh mục kèm theo).

- Giá khởi điểm: 235.300.000 đồng. Tiền đặt trước: 36.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND và Giấy phép kinh doanh, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 08/10/2018 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đấu giá tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 11/10/2018 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh;Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.