Ngày 11/03/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/03/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai;

2- Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá:

31.- Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 490826 do UBND huyện AyunPa (nay là thị xã AyunPa) cấp ngày 17/4/2007, thuộc thửa đất số 336b, tờ bản đồ số 14, có diện tích 395,7m2 đất ở. Giá khởi điểm: 650.374.499 đồng. Địa chỉ tại: Tổ dân phố 4, TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; Nguồn gốc tài sản: Tài sản xử lý, kê biên của ông Lê Trần Đức (Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện) do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai chuyển giao bán để thi hành án;

3.2- Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 457626 do UBND huyện Phú Thiện cấp ngày 29/3/2011, thuộc thửa đất số 48a, tờ bản đồ số 16, có diện tích325m2 (trong đó: 150m2 đất ở đô thị và 175m2 đất trồng cây lâu năm). Giá khởi điểm: 250.890.900 đồng. Địa chỉ tại: Tổ dân phố 11, TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; Nguồn gốc tài sản: Tài sản xử lý, kê biên của ông Lê Trần Đức và bà Phan Lạc Giang Trinh (Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện) do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai chuyển giao bán để thi hành án;

* Tổng giá khởi điểm của 2 tài sản: 901.265.000 đồng (Chín trăm lẻ một triệu hai trăm sáu mươi lăm ngàn đồng.).

* Số liệu chi tiết căn cứ theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 28/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến 11 giờ ngày 08/3/2019, tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Đến 11 giờ ngày 08/3/2019, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ; Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 11 giờ ngày 08/3/2019, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện; Điều kiện: Khác hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp cho Trung tâm tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 11/3/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện.

9- Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá từng tài sản. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.