Ngày 1/10/2019, đấu giá 4.398.514 kg Gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại tỉnh Thanh Hoá

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2019 do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa ủy quyền như sau:

I. Thông tin chung:

1. Bên có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa, địa chỉ: Số 572, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội – SĐT: 0243.2121723).

3. Tài sản bán đấu giá: 4.398.514 kg Gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa. Cụ thể: 

Stt

Đơn vị TS

Địa điểm

để

hàng
(Ngăn

lô, vùng

kho)

Số

lượng

(kg)

Đơn

giá

(đồng/kg)

Giá

khởi điểm tài sản (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

I

CHI CỤC DTNN TRIỆU SƠN

382.088

2.942.077.600

294.207.760

1

ĐVT 01

C5/2-Nhơm

140.000

7.700

1.078.000.000

107.800.000

2

ĐVT 02

C3/2-Nhơm

72.088

7.700

555.077.600

55.507.760

3

ĐVT 03

A13/2 -Lô4-Sim

170.000

7.700

1.309.000.000

130.900.000

II

CHI CỤC DTNN ĐÔNG THIỆU

169.236

1.303.117.200

130.311.720

1

ĐVT 04

A3/3-lô2-ĐồngTâm

169.236

7.700

1.303.117.200

130.311.720

III

CHI CỤC DTNN QUẢNG XƯƠNG

2.172.620

16.729.174.000

1.672.917.400

1

ĐVT 05

A1/2 -lô1 -QuảngĐức

260.000

7.700

2.002.000.000

200.200.000

2

ĐVT 06

A1/2 -lô2 -QuảngĐức

260.000

7.700

2.002.000.000

200.200.000

3

ĐVT 07

A2/1 -lô1 -QuảngĐức

2.620

7.700

20.174.000

2.017.400

4

ĐVT 08

A14/1 -lô1-GiaHà

165.000

7.700

1.270.500.000

127.050.000

5

ĐVT 09

A14/1 -lô2 -GiaHà

165.000

7.700

1.270.500.000

127.050.000

6

ĐVT 10

A14/1 -lô3 -GiaHà

165.000

7.700

1.270.500.000

127.050.000

7

ĐVT 11

A14/4 -lô1 -GiaHà

165.000

7.700

1.270.500.000

127.050.000

8

ĐVT 12

A14/4 -lô2 -GiaHà

165.000

7.700

1.270.500.000

127.050.000

9

ĐVT 13

A14/4 -lô3 -GiaHà

165.000

7.700

1.270.500.000

127.050.000

10

ĐVT 14

A14/1 -lô4 -GiaHà

165.000

7.700

1.270.500.000

127.050.000

11

ĐVT 15

A14/4 -lô4 -GiaHà

165.000

7.700

1.270.500.000

127.050.000

12

ĐVT 16

A14/3 -lô1 -GiaHà

165.000

7.700

1.270.500.000

127.050.000

13

ĐVT 17

A14/3 -lô2 -GiaHà

165.000

7.700

1.270.500.000

127.050.000

IV

CHI CỤC DTNN THIỆU YÊN

714.000

5.497.800.000

549.780.000

1

ĐVT 18

C1/3-ThiệuPhú

143.000

7.700

1.101.100.000

110.110.000

2

ĐVT 19

C1/5 -ThiệuPhú

142.000

7.700

1.093.400.000

109.340.000

3

ĐVT 20

C2/2 -ThiệuPhú

143.000

7.700

1.101.100.000

110.110.000

4

ĐVT 21

C7/1 -QuánLào

143.000

7.700

1.101.100.000

110.110.000

5

ĐVT 22

C7/3 -QuánLào

143.000

7.700

1.101.100.000

110.110.000

V

CHI CỤC DTNN HÀ TRUNG

960.570

7.396.389.000

739.638.900

1

ĐVT 23

C2/6-ĐòLèn

126.000

7.700

970.200.000

97.020.000

2

ĐVT 24

C2/7-ĐòLèn

126.000

7.700

970.200.000

97.020.000

3

ĐVT 25

C2/2-HoằngQuỳ

130.000

7.700

1.001.000.000

100.100.000

4

ĐVT 26

C2/3-HoằngQuỳ

6.570

7.700

50.589.000

5.058.900

5

ĐVT 27

A3/3-lô1-MỹLộc

143.000

7.700

1.101.100.000

110.110.000

6

ĐVT 28

A3/3-lô2-MỹLộc

143.000

7.700

1.101.100.000

110.110.000

7

ĐVT 29

A3/2-lô1-MỹLộc

143.000

7.700

1.101.100.000

110.110.000

8

ĐVT 30

A3/2-lô2-MỹLộc

143.000

7.700

1.101.100.000

110.110.000

Tổng Cộng

4.398.514

33.868.557.800

3.386.855.780

Hàng giao tại nơi bảo quản. Khách hàng trúng đấu giá phải tự lo phương tiện, công cụ, trang thiết bị, nhân lực để vận chuyển hàng hoá của mình.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu theo phương thức trả giá lên.

II. Kế hoạch cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 17 giờ ngày 27/09/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 đơn vị tài sản

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày 26/09/2019 đến hết ngày 27/09/2019 tại nơi bảo quản tài sản.

3. Nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/09/2019 đến hết ngày 30/09/2019.

- Tài khoản nhận tiền đặt trước:

* Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

* Tài khoản số: 4271 0006 399 399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Minh.

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản trên trong thời hạn quy định (ghi rõ tên người nộp trong nội dung chứng từ nộp/chuyển tiền) hoặc có thể thay thế bằng bảo lãnh ngân hàng.

Ví dụ: [Nguyễn Văn A] nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản [.....].

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 01/10/2019.

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).