Ngày 1/10/2018, đấu giá tài sản trên đất của Trung tâm giáo dục lao động huyện Yên Châu (Sơn La)

(BĐT) - Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2018 do UBND huyện Yên Châu ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc.

Địa chỉ: Số 470 đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Châu.

Địa chỉ: Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

3. Tài sản đấu giá

3.1. Tài sản: Tài sản trên đất của Trung tâm giáo dục lao động huyện Yên Châu.

3.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thanh lý của Nhà nước.

4. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ 

TT

Tên tài sản

ĐVT

Khối lượng

Giá khởi điểm (đồng)

Hồ sơ tham giá đấu giá (đồng/ 1 hồ sơ)

Tiền đặt trước (đồng/ hồ sơ)

1

Nhà

Nhà làm việc ban quảnlý

m2

150.1

158.789.539

Nhà ở học viên (02 cái)

m2

429.5

795.985.192

Nhà bếp ăn

m2

178.6

188.939.452

Nhà sinh hoạt văn hóa học viên

m2

178.6

188.939.452

Nhà vệ sinh

19.411.333

2

Vật kiến trúc

Sân, cổng tường rào

202.608.727

TỔNG CỘNG

1.554.670.000

500.000

100.000.000

Ghi chú:

- Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc mua được tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá không được hoàn trả lại. Tiền đặt trước không tính lãi.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; xem tài sản đấu giá; nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính các ngày làm việc).

5.1. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/9/2018 đến 17h30’ ngày 28/9/2018 tại Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc.

5.2. Hình thức và thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 7h30ph ngày 26/9/2018 đến 16h30ph ngày 28/9/2018. Chuyển tiền vào tài khoản hoặc bằng bảo lãnh ngân hàng cho: Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc, Tài khoản số 7900.201.008330 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La.

5.3. Xem tài sản: Liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Châu Thời gian từ ngày 24/9/2018 đến ngày 25/9/2018.

5.4. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08h30ph ngày 01/10/2018, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Châu.

6. Đối tượng tham gia đấu giá, Điều kiện tham gia đấu giá

* Đối tượng tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, hộ kinh doanh cá thể và cá nhân có nhu cầu, có khả năng tài chính thì được đăng ký tham gia đấu giá.

- Những đối tượng không được tham gia đấu giá (Theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản).

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có phương án sử dụng tài sản được UBND huyện chấp thuận hoặc phương án phá dỡ, di dời tài sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày UBND huyện ra quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu cuẩ Công ty);

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Có giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Nếu là tổ chức, doanh nghiệp);

+ Phải chấp nhận giá khởi điểm;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc phát hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản;

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá (có văn bản uỷ quyền hợp pháp).

- Người trúng đấu giá có phương án sử dụng tài sản được UBND huyện chấp thuận hoặc phương án phá dỡ, di dời tài sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày UBND huyện ra quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên cho nhóm tài sản.

Mọi chi tiết, xin liên hệ: Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc. Điện thoại: (0212) 3 855.855.