Ngày 11/01/2019, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Thái Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/01/2019 do Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần ủy quyền như sau:  

1. Đơn vị tổ chức đấu giá và đơn vị có tài sản đấu giá

1.1 Đơn vị tổ chức đáu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

1.2 Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần

Địa chỉ: xã Đông kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

2. Tài sản đấu giá:

Xe ô tô 15 chỗ ngồi mang nhãn hiệu MAZDA biển kiểm soát 17A.00175 đã hết giá trị hao mòn với các đặc điểm: Số loại: E2000; số khung SRYOEMH000102; số máy FE306856; màu sơn: Trắng; năm sản xuất 1996/Nhật bản; Số chỗ ngồi: 15 chỗ.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

- Thời gian: Từ 8h đến 17h ngày 10/01/2019

- Địa điểm: Tại trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần - xã Đông kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tµi s¶n khi trúng đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian:: Từ ngày 25/12/2018 đến ngày 09/01/2019 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - Số 06 phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

5. Giá khởi điểm: : 7.000.000 đồng (Bẩy triệu đồng)

Giá khởi điểm trên và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí chuyển quyền sở hữu tài sản. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí và lệ phí trên.

6. Mức mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/ 1 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng trên một hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 1.400.000 đồng (Một triệu bốn trăm nghìn đồng trên một hồ sơ)

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Trong thời hạn thông báo đấu giá, người có đủ điều kiện theo quy chế cuộc đấu giá đến đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

8. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá

- Thời gian: Ngày 11/01/2019

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình;

9. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình./.