Ngày 11/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/01/2019 do Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-CN Lý Thái Tổ, tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất diện tích 5.210m2 (Trong đó : Đất ở : 200m2, đất RTS : 5.010 m2) và Tài sản gắn liền với đất (01 nhà cấp 4, diện tích xây dựng 200m2) tại thửa đất số 157, tờ bản đồ số 06, có địa chỉ tại phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình theo Giấy CNQSDĐ số phát hành R351870 được UBND thị xã Đồng Hới cấp ngày 14/01/2003 đứng tên ông Nguyễn Đăng Thúy – bà Ngô Thị Nhung. Giá khởi điểm: 3.645.000.000 đ (Ba tỷ sáu trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất diện tích 457,3m2 (Trong đó: Đất ở tại nông thôn 200m2, đất trồng cây hàng năm 257,3m2) và Tài sản gắn liền với đất (Nhà ở cấp 4, diện tích xây dựng 100m2) tại thửa đất số 354, tờ bản đồ số 13, có địa chỉ tại thôn Tiền Vinh, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình theo Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BT 700368 được UBND huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình cấp ngày 27/08/2014 đứng tên ông Nguyễn Văn Chiến và bà Đào Thị Nghĩa.Giá khởi điểm: 875.000.000 đ (Tám trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

Tài sản thứ ba: Quyền sử dụng đất diện tích 140m2 (Trong đó: Đất ở nông thôn 100m2, đất trồng cây hàng năm 40m2) tại thửa đất số 356, tờ bản đồ số 02, có địa chỉ tại thôn Tiền Vinh, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình theo Giấy CN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành AI 958955 được UBND huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình cấp ngày 20/06/2008 đứng tên ông Nguyễn Văn Chiến và bà Đào Thị Nghĩa. Giá khởi điểm: 146.000.000 đ (Một trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

Tài sản thứ tư: Quyền sử dụng đất diện: 253,5m2 (Trong đó: Đất ở tại nông thôn 80m2, đất trồng cây lâu năm 173,5m2) và Tài sản gắn liền với đất (Nhà ở 01 tầng, tường xây gạch, mái bê tông cốt thép, diện tích sàn 78,9m2) tại thửa đất số 587, tờ bản đồ số 21, có địa chỉ tại xã Thuận Đức, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình theo Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CB 093416 do UBND thành phố Đồng Hới cấp ngày 11/9/2015 đứng tên bà Phạm Thị Vân. Giá khởi điểm: 564.000.000 đ ( Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

- Tiền đặt trước: Tài sản thứ nhất: 729.000.000đ; Tài sản thứ hai: 175.000.000đ; Tài sản thứ ba: 29.000.000đ; Tài sản thứ tư:100.000.000đ;

- Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/1 bộ (Riêng tài sản thứ ba là 200.000đ/bộ).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp đầy đủ tiền hồ sơ, tiền đặt trước, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng thời hạn quy định tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ.

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ đến 16h30’ ngày 20/12/2018 đến hết 16h30’ ngày 08/01/2019.

- Địa điểm liên hệ để tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham dự đấu giá, nộp hồ sơ: địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian xem tài sản: Từ 08h00’ đến 16h30’ ngày 05/01/2019 và ngày 06/01/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00’đến 16h30’ ngày 08/01/2019

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 11/01/2019 địa chỉ số 32 Quang Trung, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại liên hệ: 0969663579 hoặc 0989638389.