Ngày 11/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 139, tờ bản đồ số 2, tại số 237 đường Tăng Bạt Hổ phường Phú Thuận, thành phố Huế vào ngày 11/01/2019, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên thửa đất: Thửa đất số 139, tờ bản đồ số 2, phường Phú Thuận, thành phố Huế;

2. Địa chỉ thửa đất: Số 237, đường Tăng Bạt Hổ, phường Phú Thuận, thành phố Huể;

3. Diện tích thửa đất: 152,0 m2 (Có Bản vẽ hiện trạng thửa đất tỷ lệ 1/500 được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 23/10/2018 kèm theo);

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với thửa đất: Thửa đất xen ghép trong khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật thửa đất theo hạ tầng kỹ thuật hiện có của khu dân cư;

7. Một số thông số quy hoạch: Thực hiện theo Công văn số 1982/QLĐT-QH ngày 12/11/2018 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Huế về việc cung cấp thông tin quy hoạch đối với thửa đất số 139, tờ bản đồ số 2, phường Phú Thuận, thành phố Huế, cụ thể như sau:

- Chỉ giới đường đỏ:

+ Lối đi hiện trạng rộng 3,1m;

+ Đất sông (tiếp giáp sông Bạch Yến).

- Chỉ giới xây dựng:

+ Đối với lối đi: Trùng với chỉ giới đường đỏ;

+ Đối với đất sông tiếp giáp sông Bạch Yến: Lùi ≥ 6m so với mép kè hoặc đỉnh mép taluy. Tầng 3 lùi 12m so với mép kè hoặc đỉnh mép taluy. Độ vươn ban công không được vượt quá chỉ giới xây dựng.

- Mật độ xây dựng: ≤ 60%

- Chiều cao công trình: ≤ 3 tầng và ≤ 14 m (tầng 1 cao 3,9m).

- Cốt nền: 

+ Đối với công trình xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ: + 0,15m;

+ Đối với công trình xây dựng lùi so với chỉ giới đường đỏ: + 0,45m;

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Thực hiện theo Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 139, tờ bản đồ số 2, phường Phú Thuận, thành phố Huế là:

3.000.000,0 đồng/m2 x 152,0 m2 = 456.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng).

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất, theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

Mức thu tiền đặt trước là: 69.000.000 đồng (Sáu mươi chín triệu đồng).

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá thửa đất nói trên.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành (Nội dung đơn phải có ý kiến thống nhất của Trung tâm Phát triển quỹ đất), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:   200.000 đồng/hồ sơ. 

2. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 08/01/2019 tại thửa đất số 139, tờ bản đồ số 2, tại số 237 đường Tăng Bạt Hổ phường Phú Thuận, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 08/01/2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 08/01/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 08/01/2019 cho đến 16h30 ngày 10/01/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 11/01/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế - Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926.

Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

- Công ty Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995.

Website:chuoigiatri.com.vn