Ngày 10/9/2019, đấu giá Thiết bị y tế đã qua sử dụng tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2019 do Bệnh viện Ung Bướu ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM. Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM. Điện thoại: 028-35174055 - Fax: 028-35174054

2. Tên địa chỉ Người có tài sản đấu giá: Tên cơ quan: Bệnh viện Ung Bướu. Địa chỉ: Số 03, Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản: Thiết bị y tế đã qua sử dụng 

STT
Tên Trang Thiết Bị
Số Series
Năm
sử
dụng
Nơi
sản
xuất

1

MÁY BƠM TRUYỀNDỊCH B-BRAUN

23440

1998

Đức

2

MÁY BƠM TRUYỀN DỊCH B-BRAUN

23429

1996

Đức

3

MÁY BƠM TRUYỀN DỊCH B-BRAUN

23420

1996

Đức

4

MÁY BƠM TRUYỀN DỊCH B-BRAUN

23433

1996

Đức

5

MÁY BƠM TRUYỀN DỊCH B-BRAUN

23422

1998

Đức

6

MÁY BƠM TRUYỀN DỊCH B-BRAUN

23430

1996

Đức

7

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN
DASH-3000

DSH-05300
5306GA

2009

Mỹ

8

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN
DASH-3000

DSH-05300
5400GA

2009

Mỹ

9

MÁY HÚT DỊCH GOMCO 927

C-28781

2009

Trung
quốc

10

ĐÈN KHÁM PHỤ KHOA HEINE HL 5000

1,22E+09

2009

Đức

11

GHẾ NHA KHOA KNIGHR 3AG

1998

12

TỦ SẤY ẤM MARCHE -ETURE

22537

1975

13

MÁY ĐO PH ĐỂ BÀN S-20K

51302804

2011

Mỹ

14

CÂN KỸ THUẬT SATORIUS TE412

241

2006

Mỹ

15

MÁY CẮT ĐỐT BOVIE

3603019

2004

Mỹ

16

BÀN MỔ SUNGEAT

2006

Mỹ

17

ĐÈN MỔ HANALUX

2011

Nhật

18

ĐÈN TIA CỰC TÍM SPACELIZER
TMS-304M

305

2007

Nhật

19

ĐÈN TIA CỰC TÍM SPACELIZER
TMS-304M

307

2007

Trung
quốc

20

ĐÈN ĐỘI ĐẦU MỔ TAI MŨI HỌNG
FIBROLIGHT MEDIROL FL-04

91022

2007

Hungary

21

MÁY CẮT ĐỐT BOVIE XANH CSV-X

1975

Mỹ

22

MÁY CẮT ĐỐT BOVIE XANH CSV-X

1975

Mỹ

23

MÁY CẮT ĐỐT BOVIE ĐEN

Trước 1975

Mỹ

24

MÁY CẮT ĐỐT BOVIE ĐEN

Trước 1975

Mỹ

25

MÁY GÂY MÊ NARKOMED

11440

2008

Mỹ

26

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN
DATEX OHMEDA F-CM1-04

6317450

2009

Mỹ

27

MÁY HÚT DỊCH GAST 1120-030

11002

1999

Nhật

28

MÁY HÚT DỊCHYB- DX23D

2000

Trung
Quốc

29

MÁY HÚT DỊCH YB- DX23D

2000

Trung
Quốc

30

LÒ HẤP KHÔ WAMED

1985

Mỹ

31

LÒ HẤP KHÔ WAMED

1985

Mỹ

32

MÁY IN PHIM KHÔ KODAK DRYVIEW 8150

81000000

2010

Mỹ

33

MÁY HẤP SCANLAN MORRIS

17376

1975

Mỹ

34

GHẾ NHA KHOA FOSHIAN FJ48C

235

2010

35

MÁY THỞ XÁCH TAY CROSSVENT 3

333405TA

2006

36

MÁY BƠM TRUYỀN DỊCH B-BRAUN

34939

1997

Đức

37

MÁY BƠM TRUYỀN DỊCH B-BRAUN

10005

1997

Đức

38

MÁY BƠM TRUYỀN DỊCH B-BRAUN

64652

1997

Đức

39

MÁY BƠM TRUYỀN DỊCH TỰ ĐỘNG
INFOSUMAT

1078

1998

Đức

40

MÁY BƠM TRUYỀN DỊCH B-BRAUN

69471

2013

Đức

41

MÁY BƠM TRUYỀN DỊCH B-BRAUN

34906

1998

Đức

42

MÁY BƠM TRUYỀN DỊCH B-BRAUN

34907

1998

Đức

43

MÁY HÚT DỊCH YB- DX23D

C1499016

2002

Trung quốc

44

MÁY TẠO OXY KHÍ TRỜI OXYCON 5000

590588

1998

Mỹ

45

MÁY ĐO ĐIỆN TIM

6008109

2002

46

BỘ LỌC NƯỚC PAL LIFE SCIENCES

2012

47

MÁY KHỬ ION PAL LIFE SCIENCES
CASCADA RO-WATER

281720

2012

48

ĐÈN MỔ DEEMED HS-2300

497

49

MÁY CẮT ĐỐT BOVIE

3275600

1999

Mỹ

50

MÁY ĐO ĐIỆN TIM ECR108

20395

Anh

51

MÁYĐO ĐIỆN TIM 3 KÊNH

28126410

2006

Anh

52

MÁY ĐO ĐIỆN TIM CARDISUNNY

6103223

2010

Nhật

53

HỆ MÁY TÍNH
HẸN BỆNH VARIS

2006

54

MÁY HÚT ĐÀM YB-DX23

ZBC
46002-85

Trung
quốc

55

MÁY BƠM TIÊM ĐIỆN PERFUSOR

5252

1994

Đức

56

MÁY BƠM TIÊM TỰ ĐỘNG LAIPU LP215

R5502006

57

MÁY BƠM TIÊM TỰ ĐỘNG LAIPU LP215

R5502003

58

MÁY ĐO OXY CẦM TAY NPB40

G01839467

2009

Mỹ

59

MÁY ĐO OXY CẦM TAY NBP40

21653343

2009

Mỹ

60

MÁY BƠM TIÊM TỰ ĐỘNG LAIPU LP215

G5502003

61

ĐÈN MỔ TREO TRẦN ANGENIEUX AX14

20733

Pháp

62

MÁY BƠM TIÊM PERFUSOR

9154

2008

Đức

63

MÁY BƠM TIÊM PERFUSOR

9156

Đức

64

NỒI HẤP WAC 801

70896

2013

65

BÀN SIÊU ÂM

2011

66

MÁY RỬA PHIM TỰ ĐỘNG KODAK

9703

2012

Mỹ

67

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ OXY TRONG MÁU
GE PRO100 V2

AAX052
40125

1997

Mỹ

68

MÁY XÉT NGHIỆMSINH HÓA 5010

2008

69

MÁY HÚT DỊCH YUYUE 7A-23D

Trung
quốc

70

MÁY BƠM TIÊM PERFUSOR

9154

2008

Đức

71

MÁY BƠM TIÊM PERFUSOR

9156

2008

Đức

72

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN DATEX OHMEDA F-CM1-04

6320875

2009

Mỹ

73

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN DATEX OHMEDA F-CM1-04

6320870

2009

Mỹ

74

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN DATEX OHMEDA F-CM1-04

6320874

Mỹ

75

MÁY LY TÂM ADAMS SEROFUGE

1998

Anh

76

BÌNH CHƯNG CÁCH THỦY SR-812

1975

77

MÁY ĐIỆN DI INTERLAB GENIO

18405374

78

MÁY ION ĐỒ EASYLYTE CALCIUM

Anh

79

MÁY ÉP TÚI NHỰA

2003

80

MÁY LY TÂM

2009

Trung
quốc

81

MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA IMOLA

2009

82

NGUỒN SÁNG

2009

Đức

83

NGUỒN SÁNG

2009

Đức

84

ĐẦU CAMERA NỘI SOI STRYKER

2009

Mỹ

85

ĐẦU CAMERA NỘI SOI STRYKER

2009

Mỹ

Lưu ý: Tài sản trên bán dưới dạng phế liệu.

4. Giá khởi điểm: 14.725.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT). (Bằng chữ: Mười bốn triệu, bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng chẵn./.).

5. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức bán đấu giá đúng hạn. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ đăng ký mua tài sản đấu giá gồm:

- Đối với tổ chức: Giấy giới thiệu (hoặc Giấy ủy quyền), bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp có chứng thực của cơ quan công chứng, thời điểm công chứng đến ngày đăng ký mua tài sản không quá 06 tháng.

- Đối với cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân có chứng thực của cơ quan công chứng, thời điểm công chứng đến ngày đăng ký mua tài sản không quá 06 tháng.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1 hồ sơ.

8. Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 27/08 đến 16h00’ ngày 05/09/2019. Tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM

9. Xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 04&05/09/2019. Tại số 3 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

10. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 2.900.000 đồng, bằng tiền mặt tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM, từ ngày 05/09/2019 đến 16h00’ ngày 06/09/2019.

11. Thời gian tổ chức đấu giá (dự kiến): ngày 10/09/2019. Tại Phòng giao ban của Bệnh viện Ung Bướu, số 3 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.