Ngày 10/9/2018, đấu giá lô trang thiết bị thi công tại Hà Nội

(BĐT) - Chi nhánh Đội tàu Nạo vét - Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô thông báo bán đấu giá tài sản ngày 10/9/2018 do Chi nhánh Công ty TNHH QLN&KTTS NH TMCP QUÂN ĐỘI tại TP. HCM ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Đội tàu Nạo vét - Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô

Tài sản đấu giá: Trang bị kỹ thuật thi công gồm:

STT

Tên tài sản

Nhãn hiệu

ĐVT

SL

Giá khởi điểm

1

Cần cẩu bánh xích

KOBELCO 7965

Chiếc

1

3.296.000.000

2

Búa rung điện

TOMEN

Chiếc

1

539.000.000

3

Máy xối nước cao tần

TONEN – YMB JS300E

Chiếc

1

812.000.000

4

Máy phát điện

KOMATSU EG 450

Chiếc

1

404.000.000

Tổng cộng

 

 

 

5.051.000.000

Tổng giá khởi điểm: 5.051.000.000 VNĐ.

(Bằng chữ: Năm tỷ, không trăm năm mươi mốt triệu đồng).

Thời gian bán đấu giá: 08 giờ 00, ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Địa điểm bán đấu giá: Chi nhánh Đội tàu Nạo vét, số 162 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp tại cuộc đấu giá và phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Chi nhánh Đội tàu Nạo vét. Địa chỉ: 162, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 02435.633.582.