Ngày 10/8/2019, đấu giá quyền sử dụng 39 ô đất tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/8/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Liêu ủy quyền như sau: