Ngày 10/8/2019, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/8/2019 do Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng ủy quyền như sau:

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: tổ 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

2) Người có tài sản đấu giá: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng. Địa chỉ: Khối bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng

3) Tên tài sản: Quyền sử dụng đất gồm 02 thửa đất tại xã Búng Lao (lô M1), huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (chi tiết các thửa đất có trong hồ sơ đấu giá)

4) Nơi có tài sản đấu giá: xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

5) Giá khởi điểm, diện tích của tài sản đấu giá.

- Tổng giá khởi điểm (02 thửa đất): 3.602.696.400 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm linh hai triệu sáu trăm chín mươi sáu ngàn bốn trăm đồng)

- Tổng diện tích (02 thửa đất): 232,8m2

6) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (phát hành hồ sơ) cho người tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 23/7/2019 đến 17 giờ ngày 08/8/2019 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên và Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/thửa đất.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 29/7/2019 đến 17 giờ ngày 08/8/2019 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên và Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

- Thời gian nộp tiền đặt trước và giấy nộp tiền đặt trước (bản chính): Từ ngày 07/8/2019 đến 17 giờ ngày 08/8/2019

- Khoản tiền đặt trước là: 300.000.000 đồng/hồ sơ/thửa đất đấu giá; Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 8916 201 00 1120 Mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam Chi nhánh huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; Chủ tài khoản: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời gian quy định.

7) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường HĐND-UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

- Địa chỉ: Bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Chi tiết xin liên hệ

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Ảng. ĐT: 0215 3503 029

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT

TẠI XÃ BÚNG LAO, HUYỆN MƯỜNG ẢNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Stt/ thửa số

Vị trí

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/thửa)

Tiền đặt trước(đồng/thửa)

Tiềm hồ sơ(đồng/thửa)

1

M1

xã Búng Lao,huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

115,9

1.793.610.450

300.000.000

500.000

2

116,9

1.809.085.950

300.000.000

500.000

Tổng cộng

232,8

3.602.696.400

600.000.000

1.000.000