Ngày 10/6/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Long An

(BĐT) - Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/6/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đức Huệ ủy quyền như sau:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đấu giá Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Xe ô tô đã qua sử dụng, nhãn hiệu Toyota, số loại Camry 2.4G, loại xe ô tô con (04 chổ ngồi), sản xuất năm 2002, nước sản xuất: Nhật Bản, Số máy: 2AZ7150676, Số khung: không tiến hành giám định. Giá khởi điểm: 110.000.000 đồng.

- Nơi có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đức Huệ (Số 228, đường tỉnh 839, khu phố 2, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An)

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Ngày 04/6/2019 và ngày 05/6/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên hệ tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đức Huệ (Số 228, đường tỉnh 839, khu phố 2, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) để được hướng dẫn xem tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ ngày 06/6/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 22.000.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 11 giờ 00 phút ngày 07/6/2019.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam số 6600201009048, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 06/6/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đấu giá Thanh Nam.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 15 giờ 00 phút, ngày 10/6/2019.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 181, Quốc Lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An) hoặc điện thoại số 0966607744, 0397766794 để biết thêm chi tiết./.

Ngày 10/6/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Long An - ảnh 1