Ngày 10/6/2019, đấu giá 02 Máy in Offset Komori tại TPHCM

(BĐT) - Công ty TNHH Đấu Giá Toàn Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/6/2019 do Trường Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Công ty tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH Đấu Giá Toàn Thành thông báo đấu giá tài sản của Trường Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

1. Tên tài sản bán đấu giá: Máy in Offset Komori L240 2 màu và Máy in Offset Komori SII 288 2 màu.

2. Giá khởi điểm của tài sản:

+ Máy in Offset Komori L240 2 màu: 200.000.000 đồng.

+ Máy in Offset Komori SII 288 2 màu: 180.000.000 đồng.

Tổng cộng: 380.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi triệu đồng).

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%.

(Giá khởi điểm trên được xác định theo Quyết định số 36/QĐ-ĐHMTHCM ngày 21/05/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 76.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu đồng), tương đương 20% giá khởi điểm. Hình thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản số 0531002544939 mở tại Ngân hàng Vietcombank – CN Đông Sài Gòn của Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ, nộp tiền mặt tại trụ sở Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành, số 52 đường Trần Bình Trọng, Phường 5, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia hợp lệ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá không được thuộc trường hợp pháp luật quy định không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 17/11/2016 về việc đấu giá tài sản.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành để tiến hành nộp phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (bản chính);

- Đơn đăng ký xem tài sản đấu giá theo mẫu (bản chính, nếu có);

- Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (bản photo);

- Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu đối với cá nhân (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao y) và Chứng minh thư nhân dân (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu) của người đại diện đối với tổ chức;

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và chứng minh thư nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu);

- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có);

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

6. Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

7. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời hạn niêm yết: Từ ngày 24/05/2019 đến hết ngày đấu giá xong tài sản đấu giá.

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/05/2019 đến 17h00 phút ngày 05/06/2019.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 24/05/2019 đến 17h00 phút ngày 07/06/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/06/2019 đến 17h00 phút ngày 07/06/2019.

- Thời gian đấu giá tài sản: ngày 10/06/2019.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành, địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, Phường 5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

- Vị trí của tài sản: Tài sản đang được gửi giữ tại địa chỉ số 137/10 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Trụ sở Công ty TNHH Đấu Giá Toàn Thành, 52 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

8. Đối với người mua được tài sản đấu giá: Người trúng đấu giá nộp toàn bộ số tiền còn lại phải nộp (Giá bán của tài sản đấu giá trừ số tiền đặt trước) cho Trường Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, người trúng đấu giá phải chuyển khoản cho Trường Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh tiền mua tài sản sau đã trừ đi số tiền đặt trước theo thông tin dưới đây:

- Tên tài khoản: Trường Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số tài khoản: 117000024877 tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh 7 TP.HCM.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành

Địa chỉ: số 52 đường Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.62946889 gặp Phát