Ngày 10/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2019, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc (địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc, như sau:

1) Cho thuê Khu đất giáp nhà máy Vũ Phong, tọa lạc tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất cho thuê: 562,9m2.

- Loại đất khai thác: SKC.

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê đất thu tiền hàng năm.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

- Đơn giá khởi điểm: 4.904.000đồng/1 năm (Bốn triệu chín trăm lẻ bốn ngàn đồng trên một năm).

* Căn cứ quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND TP.Châu Đốc: Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất liền kề và có đủ điều kiện tham gia theo quy định của pháp luật.

2) Cho thuê Khu đất giáp cơ sở khô Thanh Trúc, tọa lạc tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất cho thuê: 1.093,7m2.

- Loại đất khai thác: SKC.

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê đất thu tiền hàng năm.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

- Đơn giá khởi điểm: 9.528.000đồng/1 năm (Chín triệu năm trăm hai mươi tám ngàn đồng trên một năm).

* Căn cứ quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND TP.Châu Đốc: Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất liền kề và có đủ điều kiện tham gia theo quy định của pháp luật.

3) Cho thuê Khu đất giáp Công ty XNK Thương mại dịch vụ Hải Đến, tọa lạc tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

- Diện tích khu đất cho thuê: 410m2.

- Loại đất khai thác: SKC.

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê đất thu tiền hàng năm.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

- Đơn giá khởi điểm: 3.572.000đồng/1 năm (Ba triệu năm trăm bảy mươi hai ngàn đồng trên một năm).

* Căn cứ quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND TP.Châu Đốc: Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất liền kề và có đủ điều kiện tham gia theo quy định của pháp luật.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 07/5/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 25 và 26/4 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 1.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 10% (mười phần trăm) trên đơn giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.