Ngày 10/5/2019, đấu giá lô hàng hóa bị tôt thất do bão số 8 năm 2018 tại tỉnh Khánh Hòa

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo tổ chức cuộc đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2019 do Tổng Công ty Khánh Việt _ Công ty TNHH MTV ủy quyền như sau: