Ngày 10/5/2019, đấu giá 50,438 m3 gỗ xẻ hộp và 2,376 m3 gỗ tròn các loại tại tỉnh Khánh Hòa

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo tổ chức cuộc đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2019 do Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Sơn ủy quyền như sau: