Ngày 10/4/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/4/2020 do Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau: