Ngày 10/2/2020, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại tỉnh Bắc Ninh

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/2/2020 do Bệnh viên đa khoa Bắc Ninh ủy quyền như sau: