Ngày 10/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Bình ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Bình. Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

  Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất được kê biên để đảm bảo thi hành án bao gồm 51 m2 đất, trong đó: 40,1 m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 10,9 m2 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 01 nhà xây 03 tầng trên đất (Chi tiết tài sản theo 02 Biên bản xêm xét, thẩm định tại chỗ ngày 27/3/2018 và Chứng thư thẩm định giá số 192088/2018/CT-VNVC ngày 08/10/2019). Địa chỉ của tài sản: Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

  Tổng giá khởi điểm của tài sản là: 1.001.818.000đ (một tỷ không trăm linh một triệu tám trăm mười tám nghìn đồng chẵn). Giá khởi điểm này chưa bao gồm phí và lệ phí, thuế phải nộp theo quy định của pháp luật, người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp.

Bước giá tối thiểu cho từng vòng đấu là: 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10% giá khởi điểm.

Thời gian xem tài sản, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 05/12/2019 trong giờ hành chính.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000đ/bộ

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/12/2019 đến ngày 09/12/2019 (Trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7 & chủ nhật) theo số tài khoản do bộ phận bán hồ sơ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái cung cấp.

Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ ngày 10/12/2019, tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Hình thức, phương thức đấu giá: Trả giá lên, đấu giá bằng hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói (miệng).

  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thông báo cho người phải thi hành án được quyền nhận lại tài sản trước 16h30' ngày 09/12/2019 với điều kiện hoàn trả đầy đủ các khoản tiền phải thi hành án, các chi phí phát sinh cho việc tổ chức kê biên, cưỡng chế, thẩm định giá, chi phí bán đấu giá tài sản và khoản tiền lãi do các khách hàng tham gia đấu giá đặt trước (nếu có) khi được sự đồng ý của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Bình.

  Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 8, đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái để đăng ký tham gia đấu giá; Số ĐT: 02163.856.699.