Ngày 10/12/2019, đấu giá mặt bằng kinh doanh tại Bệnh viện Lê Lợi (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2019 do Bệnh viện Lê Lợi ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia

Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0902 303 303

Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Lê Lợi.

Địa chỉ: Số 22 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài sản đấu giá: Tài sản cho thuê, thời hạn thuê 02 năm, gồm:

1. Mặt bằng Nhà thuốc Kim Hà, diện tích 30m2 cá nhân bỏ tiền sửa chữa đầu tư.

Giá khởi điểm: 10.000.000đ/thángx 02 năm (24 tháng) = 240.000.000đ (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

2. Mặt bằng Quầy bán nước cổng số 01, diện tích 25m2 cá nhân bỏ tiền sửa chữa đầu tư.

Giá khởi điểm: 8.000.000đ/thángx 02 năm (24 tháng) = 192.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn).

3. Mặt bằng Nhà thuốc bệnh viện, diện tích25m2 trong khuôn viên bệnh viện và toàn bộ nhà xưởng củanhà thuốc.

Giá khởi điểm: 8.000.000đ/thángx 02 năm (24 tháng) = 192.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn).

4. Các trụ ATM, diện tích mặt bằng 4m2.

Giá khởi điểm: 5.000.000đ/thángx 02 năm (24 tháng) = 120.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 10% giá khởi điểm.

Phí mua hồ sơ:

Giá khởi điểm dưới 200.000.000đ thu 100.000đ/hồ sơ.

Giá khởi điểm từ 200.000.000đ đến 500.000.000đ thu 300.000đ/hồ sơ

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 18/11/2019 đến 11 giờ 00 ngày 06/12/2019, tại Văn phòng Công ty

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Đấu giá: Lúc 08 giờ 00 ngày 10/12/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói nhiều vòng theo phương thức trả giá lên