Ngày 10/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

(BĐT) - Công Ty TNHH MTV Bán đấu giá tài sản Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2018 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty TNHH MTV Bán đấu giá tài sản Tây Nam. Địa chỉ: số 03,Cư Xá Sân Vận Động, k. Châu Quới 3, p. Châu Phú B,TP. Châu Đốc.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên. Địa chỉ: khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 10/12/2018, tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên, địa chỉ: khóm Xuân Hòa, TT. Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất Khu đất tiếp giáp chợ và Khu dân cư chợ Tịnh Biên, tọa lạc tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị (xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch và thiết kế được phê duyệt);

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Giao lâu dài.

- Hiện trạng quyền sử dụng đất: Khu đất đã có đường giao thông và đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo MBQH được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5.Giá khởi điểm và bước giá:

- Giá khởi điểm:3.529.881.600 đồng. (Số tiền bằng chữ: Ba tỷ năm trăm hai mươi chín triệu tám trăm tám mươi mốt nghìn sáu trăm đồng)

- Bước giá: 20.000.000 đồng.

6. Tiền đặt trước:20% Giá khởi điểm.

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Bán đấu Tây Nam, số tài khoản: 070057728580 tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh An Giang – Phòng giao dịch Châu Đốc.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: 03/12/2018 đến 09 giờ 00 phút ngày 05/12/2018.

7. Đối tượng tham gia: Là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định pháp luật.Chi tiết quy định trong hồ sơ đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: 15/11/2018 đến 09 giờ 00 phút, ngày 05/12/2018, tại nơi có tài sản đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá: 15/11/2018 đến 09 giờ 00 phút, ngày 05/12/2018(trong giờ hành chính) tại:

+Công Ty TNHH MTV Bán đấu giá tài sản TâyNam, địa chỉ: số 03,Cư Xá Sân Vận Động, k. Châu Quới 3, p. Châu Phú B,TP. Châu Đốc.

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên. Địa chỉ: khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

9. Phí mua hồ sơ: 500.000 đ/hs.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Quy định trong quy chế của hồ sơ tham gia đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:Trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên.

Nay Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Tây Nam kính đề nghị Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản và dịch vụ về tài sản (thuộc Cục Quản lý công sản) để sớm đăng tải thông tin nêu trên trên Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước theo quy định.