Ngày 10/1/2020, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2020 do Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:

Tên tài sản đấu giá: Tài sản tịch thu do vi phạm hành chính đợt 5/2019

Tài sản của: Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Số 80 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội)

Giá khởi điểm: 1.543.370.000 đồng (không có thuế GTGT)

(Bằng chữ: Một tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng)

Giá khởi điểm được chia thành 08 lô. Trong đó:

- Lô 1: Quần áo các loại: 341.550.000 đồng

(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi mốt triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng)

- Lô 2: Văn phòng phẩm, dụng cục các loại: 338.910.000 đồng

(Bằng chữ: Ba trăm ba mươi tám triệu, chín trăm mười nghìn đồng)

- Lô 3: Phụ kiện điện thoại: 103.045.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm linh ba triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)

- Lô 4: Giày dép, kính, mũ, ví nữ.... các loại: 350.750.000 đồng

(Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

- Lô 5: Bóng đèn Led, bộ vòi xịt, lõi lọc nước: 91.995.000 đồng

(Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn đồng)

- Lô 6: Phụ tùng, phụ kiện ô tô các loại: 145.060.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng)

- Lô 7: Thiết bị massage: 56.850.000 đồng

(Bằng chữ: Năm mươi sau triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)

- Lô 8: Bếp điện, bếp hồng ngoại: 13.500.000 đồng

(Bằng chữ: Mười ba triệu năm trăm nghìn đồng)

- Lô 9: Quần áo các loại: 101.710.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm linh một triệu, bảy trăm mười nghìn đồng)

Khoản tiền đặt trước tương đương 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá

Mọi chi phí liên quan đến việc tháo dỡ, di dời, vận chuyển, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có) do người mua được tài sản đấu giá chịu.

Bước giá, hình thức và phương thức đấu giá:

Bước giá: 2.000.000 đồng/ trọn lô hoặc 500.000 đồng/ từng lô

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 19/12/2019 đến ngày 08/01/2020 (Giờ hành chính) tại Số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Tiền bán hồ sơ mời đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/ 01 hồ sơ

- Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trămnghìn đồng)/Khách hàng/trọn lô. (Phí tham gia trong trường hợp bán tách lô được qui định chi tiết tại Hồ sơ mời đấu giá)

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:

Thời gian, địa điểm đăng ký: từ ngày 19/12/2019 đến ngày 08/01/2020 (giờ hành chính) tại Văn phòng Công ty - Địa chỉ: số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

Cách thức đăng ký: khách hàng tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn Phòng Công ty -Địa chỉ: số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Xem hiện trạng tài sản: Từ ngày 26/12/2019 đến ngày 30/12/2019 (giờ hành chính, trừ ngày lễ, ngày nghỉ)

Tại Khu đấu giá đất dịch vụ Đồng Dung, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp chuyển khoản tiền đặt trước: Ngày 08/01/2020(Báo có đến 16h00)

Chủ tài khoản: Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam

Số tài khoản: 118 00271 1832 tại Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội

Thời gian, địa điểm đấu giá: Ngày 10/01/2020 tại Số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam - Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội/ ĐT: 024.39842728 / Fax: 024.39842738.

Ngày 10/1/2020, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội - ảnh 1
Ngày 10/1/2020, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội - ảnh 2
Ngày 10/1/2020, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội - ảnh 3
Ngày 10/1/2020, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội - ảnh 4
Ngày 10/1/2020, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội - ảnh 5
Ngày 10/1/2020, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội - ảnh 6
Ngày 10/1/2020, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội - ảnh 7
Ngày 10/1/2020, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội - ảnh 8
Ngày 10/1/2020, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội - ảnh 9
Ngày 10/1/2020, đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính tại Hà Nội - ảnh 10