Ngày 10/1/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2020 do Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau: