Ngày 10/1/2020, đấu giá Nhà xưởng, vật kiến trúc, TBMM của Công ty cổ phần SX-TM & DV Ngọc Nam Phương (tỉnh Quảng Nam)

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2020 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam ủy quyền như sau:

 1. Tài sản đấu giá:

- Nhà xưởng, vật kiến trúc, cây cối gắn liền trên đất của Công ty cổ phần SX-TM & DV Ngọc Nam Phương;

- Thiết bị, máy móc đã qua sử dụng của Công ty cổ phần SX-TM & DV Ngọc Nam Phương.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại cụm CN Dốc Đỏ, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và tại cụm CN II, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 55.969.000.000 đồng. (Năm mươi lăm tỷ, chín trăm sáu mươi chín triệu đồng y.)

(Giá trên chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng, phí và lệ phí cấp quyền sở hữu và sử dụng tài sản theo quy định Nhà nước (nếu có).

4. Tiền đặt trước: 11.193.000.000 đồng (Mười một tỷ, một trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn)/1 hồ sơ tham gia đấu giá.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá.

6. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

7. Đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam (Khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

- Địa điểm: tại nơi có tài sản đấu giá tọa lạc.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày có thông báo đấu giá tài sản đến 16h00 ngày 08/01/2020 tại: trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ).

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08h00 ngày 09/01/2020 đến 15h00 ngày 09/01/2020 tại trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, sốTK: 109000617507 tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank) - CN Quảng Nam.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng.

11. Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên có cộng bước giá (cộng 1 bước giá hoặc nhiều lần bước giá) và mỗi người tham gia đấu giá chỉ duy nhất có một phiếu trả giá.

12. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 08h30 ngày 10/01/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 3, tòa nhà số 88, Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777 hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam; Đ/c: Khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.