Ngày 10/1/2019, đấu giá gỗ nghiến tròn và xẻ tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2019 do UBND huyện Chợ Mới ủy quyền như sau: