Ngày 10/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/11/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá: 02 ô đất ở đô thị tại Đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ:

STT

Tên thửa đất, ô đất

Diện tích
(m2/ 1 ô đất)

Giá khởi điểm
(đồng / 1 m2)

Bước giá
(đồng/ 1m2)

Tiền đặt trước
(đồng/ 1 ô đất)

I

Ô đất thu hồi của hội nhà báo:

 

 

 

 

-

Quyền sử dụng đất.

254.0

70,000,000

200,000

3,000,000,000

II

Ô đất đấu giá giáp trường Cao đẳng Dược Phú Thọ:

-

Quyền sử dụng đất.

663.0

40,146,000

100,000

5,000,000,000

-

Tài sản gắn liền với đất.

783,735,932

10,000,000

 

Tổng cộng:

917.0

8,000,000,000

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/10/2018 đến hết 16h00’, ngày 07/11/2018. Nộp tiền đặt trước: Ngày 06, 07, 08/11/2018 và hoàn thiện thủ tục tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 8h00’, ngày 10/11/2018 tại Hội trường Khách sạn Hà Nội. Đ/c: Số nhà 2191, phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 898 179 – 0985361047.