Ngày 10/10/2019, đấu giá xe ô tô tại TPHCM

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2019 do Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Bên có tài sản đấu giá: Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 450 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá…:

a/ Tên tài sản đấu giá: Xe ô tô con 04 chỗ, do Việt Nam sản xuất năm 1996, nhãn hiệu MAZDA, số loại 323, số khung BG1062MH-001520, số máy B6-501783, thể tích làm việc của động cơ 1.598cm3 và biển số 31A-1026.

b/ Nơi có tài sản đấu giá: Số 450 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM.

c/ Ghi chú: Người mua được tài sản đấu giá tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, phí và các chi phí khác, đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo phòng chống cháy nổ và cam kết xử lý chất thải độc hại về bảo vệ môi trường liên quan đến tài sản trúng đấu giá theo quy định (nếu có).

d/ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản Nhà nước thanh lý, gồm có các giấy tờ sau:

-Giấy Đăng ký xe ô tô số A0004212 do Phòng CSGT-TT - Công an Hà Nội cấp ngày 28/5/1996.

-Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 1587281 do Trạm Đăng kiểm xe cơ giới số 61.02S cấp ngày 28/11/2016.

-Quyết định số 1670/QĐ-BGDĐT ngày 14/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thanh lý tài sản;

- Quyết định số 1572/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/7/2019 của Trường Đại học Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản xe ô tô Mazda biển số 31A-1026 tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh;

-Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản xe ô tô MAZDA biển số 31A-1026 của Hội đồng thanh lý tài sản - Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh.

-Quyết định số 1366/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 05/08/2019 của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp.HCM về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản xe ô tô Mazda biển số 31A-1026 tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh;

-Công văn số 1383/CV-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 07/8/2019 của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh về việc ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

-Công văn số 1601/ CV-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 20/9/2019 của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh ký kết Hợp đồng sửa đổi hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm: 28.140.000 đồng (Hai mươi tám triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng).

b/ Tiền đặt trước (tương đượng 20% so với giá khởi điểm): 5.628.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 07, 08 và 09/10/2019 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và theo quy định của pháp luật.

c/ Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/1 bộ.

d/ Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh quyết định là 300.000 đồng và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với cuộc đấu giá.

Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản đấu giá: Ngày 03 và 04/10/2019 (giờ hành chính), tại Số 450 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM. Liên hệ xem tài sản: Chị Trà, Số điện thoại: 0368.832.506.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a/ Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/9/2019 đến hết ngày 07/10/2019 (giờ hành chính), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Cá nhân và Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Đối với Hộ kinh doanh và đối với tổ chức là người đại diện của Hộ kinh doanh và người đại diện của tổ chức theo quy định pháp luật.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu;

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật;

+Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, vào lúc 15 giờ ngày 10/10/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

-Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

Phương thức nộp tiền đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh xuất hóa đơn và bàn giao tài sản trực tiếp cho người mua được tài sản đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh nhận được thông báo của Trung tâm về việc người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền) tại nơi có tài sản. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá vẫn chưa nhận tài sản thì phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh nếu có.