Ngày 10/10/2019, đấu giá thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2019 do Công an tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

Về việc đấu giá tài sản

Tài sản đấu giá của Công an tỉnh Tây Ninh, như sau:

Đấu giá tài sản thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi thuộc trụ sở làm việc Công an huyện Dương Minh Châu. Bao gồm các hạng mục: Nhà làm việc Đội cảnh sát Giao thông + Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy + Nhà ở cán bộ chiến sĩ + nhà ăn, nhà bếp.

- Giá khởi điểm: 197.010.000 đồng (chưa bao gồm thuế).

- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu của Trung tâm), bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh, bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 07/10/2019 (thứ hai).

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 10/10/2019 (thứ năm).

- Xem tài sản trực tiếp 02 ngày: 26&27/9/2019, tại Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Địa điểm đăng ký và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.