Ngày 10/10/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2019 do Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Người có tài sản đấu giá: Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan - Lô E3, Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá: Tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, bao gồm 03 lô hàng tiêu dùng đã qua sử dụng (Sau đây gọi chung là “Lô tài sản”).

Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý tài sản: Là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

(Chi tiết danh mục tài sản có trong hồ sơ mời đấu giá).

Giá khởi điểm cho cả Lô tài sản là: Giá khởi điểm cho cả Lô tài sản là 382.590.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi hai triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn).

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian, địa điểm bán, thu hồ sơ đấu giá và xem tài sản đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực đăng ký và mua hồ sơ, nộp hồ sơ, xem tài sản đấu giá theo lịch trình sau:

Bán, thu hồ sơ: Từ ngày 30/09/2019 đến 17h00 ngày 07/10/2019 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật) tại văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - Số 14, ngõ 143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Xem tài sản: Từ ngày 08/10/2019 đến ngày 09/10/2019 (trong giờ hành chính) tại địa điểm cất giữ của Tổng cục Hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 07/10/2019 đến 11h30 ngày 09/10/2019 bằng hình thức chuyển khoản.

4. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, với phương thức trả giá lên (Chi tiết tìm hiểu ở hồ sơ mời tham gia đấu giá).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 09 giờ 30 phút, ngày 10/10/2019 (Thứ năm) tại địa điểm: 36 phố Đặng Tất, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, ĐT: 02432115234.