Ngày 10/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 24 thửa đất tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

(BĐT) -Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2019 do Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên ủy quyền như sau:

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163.856.699.

  2. Đơn vị có tài sản: Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên. Địa chỉ: Thị trấn Cổ phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

  3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn 3, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái gồm 24 thửa; diện tích mỗi thửa từ 165m2 đến 306,9m2, giá khởi điểm mỗi thửa từ 159.000.000đ đến 295.740.000đ (theo bảng tổng hợp chi tiết kèm theo thông báo này)

(Giá khởi điểm của quỹ đất trên chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định).

  4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 19/9/2019 đến 16h ngày 07/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính). Khách hàng có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký phải có chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu. Xem tài sản tại thực địa.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: từ 100.000 đến 200.000đ/hồ sơ; Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (theo bảng tổng hợp chi tiết kèm theo thông báo này; tiền đặt trước không tính lãi).

6. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 07/10/2019 đến hết ngày 09/10/2019 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái theo hướng dẫn khi đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp 01 bản chính giấy nộp tiền cho bộ phận bán hồ sơ trước 16h30’ ngày 09/10/2019.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: bắt đầu vào 8h30’ ngày 10/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 01 lần. Khách hàng có thể gửi Phiếu trả giá theo đường bưu chính từ ngày mua hồ sơ đến 16h30’ ngày 09/10/2019, Trung tâm không nhận Phiếu trả giá do khách hàng trực tiếp nộp tại Trung tâm hoặc Phiếu gửi đến Trung tâm quá thời hạn trên.

9. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

QUỸ ĐẤT THÔN 3 XÃ HÒA CUÔNG, HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI

STT

THỬA ĐẤT SỐ

Diện tích (m2)

Giá đất (đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đ)

Tiền đặt trước
(20% GKĐ) (đ)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đ)

Tổng

20m đầu

20m tiếp theo đến 40m

20m đầu

20m tiếp theo đến 40m

Nhóm I: Các thửa đất thuộc vị trí 1, đường Yên Bái - Khe Sang đi Hòa Cuông - Đoạn tiếp theo đến ngã ba ông Láng

1

1

215,0

119,0

96,0

1.200.000

600.000

200.400.000

40.080.000

200.000

2

2

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

3

3

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

4

4

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

5

5

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

6

6

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

7

7

287,1

174,0

113,1

1.200.000

600.000

276.660.000

55.332.000

200.000

8

8

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

9

9

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

10

10

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

11

11

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

12

12

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

13

13

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

14

14

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

15

15

306,9

186,0

120,9

1.200.000

600.000

295.740.000

59.148.000

200.000

Nhóm II: Các thửa đất thuộc vị trí 1, đường Yên Bái - Khe Sang đi Hòa Cuông - Đoạn giáp ranh Thị trấn Cổ Phúc đến hết đất ở nhà bà Hồng thôn 4

16

16

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

17

17

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

18

18

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

19

19

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

20

20

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

21

21

362,0

263,0

99,0

1.200.000

600.000

375.000.000

75.000.000

200.000

22

22

298,0

210,0

88,0

1.200.000

600.000

304.800.000

60.960.000

200.000

23

23

165,0

100,0

65,0

1.200.000

600.000

159.000.000

31.800.000

100.000

24

24

245,0

133,0

112,0

1.200.000

600.000

226.800.000

45.360.000

200.000

TỔNG CỘNG

4.684,0

4.541.400.000