Ngày 10/10/2019, đấu giá lô gỗ tròn và gỗ xẻ tại tỉnh KonTum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2019 do Hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy ủy quyền như sau: