Ngày 10/10/2018, đấu giá cây cao su thanh lý tại Bình Phước

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP HCM thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty CP Cao su Đồng Phú TP.HCM ủy quyền vào ngày 10/10/2018 như sau:

1.Tên địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP HCM. Địa chỉ: 6/5 Phạm Văn Hai, F2, Q.Tân Bình.

2.Tên địa chỉ Người có tài sản: Công ty CP Cao su Đồng Phú TP.HCM – xã Đồng Phú, huyện Thuận Phú, tỉnh Bình Phước.

3.Tài sản bán đấu giá và giá khởi điểm:

Tên tài sản: Cây cao su thanh lý; Chi tiết tài sản và giá khởi điểm như sau: 

TT

N.Trường

Diện tích (ha)

Số cây

Thành tiền

01

An Bình

56

25,13

11.385

7.895.532.270

02

An Bình

60

24,17

11.464

7.641.614.192

03

An Bình

62

25,6

11.633

7.418.532.125

04

An Bình

78

13,26

4.911

3.692.988.355

05

Tân Lập

115A

13,37

5.933

4.484.846.497

06

Tân Lập

115B

8,49

4.437

3.659.510.282

07

Tân Lợi

99L

12,36

4.143

3.320.851.506

08

Tân Lợi

100L

3,48

1.789

1.101.117.642

09

Tân Lợi

101L

6,16

2.118

1.486.486.783

10

Thuận Phú

86

57,71

19.506

16.316.520.349

Tổng cộng

189,73

77.319

57.018.000.000

(Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ, không trăm mười tám triệu đồng chẵn).

Giá trên là giá bán trọn gói, hàng không thuộc diện chịu thuế VAT, Người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, móc gốc, san lấp hố, dọn dẹp mặt bằng để giao lại cho người có tài sản theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian-địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính ngày 03 đến ngày 05/10/2018. Công ty cấp giấy giới thiệu, khách hàng tự liên hệ để xem tài sản; Chi phí xem tài sản khách hàng chịu.Địa điểm: Nông trường An Bình, Tân Lập-Tân Lợi-Thuận Phú thuộc Công ty CP cao su Đồng Phú.

5. Thời gian-địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 27/9 đến ngày 08/10/2018. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

Địa điểm mua hồ sơ: VP Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP Hồ Chí Minh.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại điều 38 Luật đấu giá; Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức bán đấu giá thời gian liên tục kể từ ngày niêm yết thông báo bán đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7.Thời gian/địa điểm nhận hồ sơ: Giờ HC Liên tục kể từ ngày 27/9 đến ngày 08/10/2018. Địa điểm: VP CN Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

8.Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm, làm tròn: 11.400.000.000đồng;

Thời gian nhận tiền đặt trước: Ngày 05, 08/10 hạn chót đến 10h00’ ngày 09/10/2018. Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản sau:

Số tài khoản: 0021000440820

Tại Ngân hàng: Vietcombank Chi nhánh Hà Nội

Người thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

7. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức đấu giá lên.

9. Thời gian/địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Lúc 10h00 ngày 10/10/2018.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú địa chỉ: Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.

Chi tiết: liên hệ trực tiếp tại các địa chỉ bán hồ sơ hoặc vào trang điện tử: www.daugiabtn.com.