Ngày 10/10/2018, đấu giá cây cao su thanh lý tại Bình Phước

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty CP Cao su Đồng Phú ủy quyền vào ngày 10/10/2018 như sau:

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM. Địa chỉ: Số 6/5 Phạm Văn Hai, P.2, Tân Bình, TP.HCM.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Công ty CP Cao su Đồng Phú. Địa chỉ: Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

3. Tài sản bán đấu giá: Cây Cao su thanh lý. Diện tích: 189,73 ha; tổng số cây: 77.319

Giá khởi điểm: 57.018.000.000 (Năm mươi bảy tỷ, không trăm mười tám triệu đồng); hàng không chịu thuế VAT.

4.  Địa điểm xem tài sản: Nông trường An Bình, Tân Lập, Tân Lợi và Thuận Phú.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/9 đến ngày 08/10/2018, tại VP Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

6. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 11.400.000.000 đồng. Hạn chót nộp tiền đặt trước: 10h00’, ngày 09/10/2018.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo Điều 38 của Luật Đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm mở phiếu trả giá: 10h00, ngày 10/10/2018. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cao su Đồng Phú.