Ngày 10/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá Lê Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày  10/01/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút uỷ quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH MTV Đấu giá Lê Nguyên - Số 58 đường Lê Thánh Tông, P. Nghĩa Trung, Tx. Gia Nghĩa, T. Đăk Nông.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút - 317 Nguyễn Tất Thành, thị trấn EaT’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

3.1. Tài sản thứ nhất (1): Quyền sử dụng đất (Phòng NN & PTNT - cũ ). Thửa đất số 02, tờ bản đồ số 19. Diện tích: 233 m2.

Vị trí thửa đất (Nơi có tài sản đấu giá): Đường Ngô Quyền, Bon U2, thị trấn EaT’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

* Giá khởi điểm: 3.101.463.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm lẻ một triệu, bốn trăm sáu mươi ba ngàn đồng).

* Tiền đặt trước 20%: 620.290.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi triệu, hai trăm chín mươi ngàn đồng).

3.2. Tài sản thứ hai (2): Quyền sử dụng đất (Trạm y tế - cũ thị trấn Ea Tling). Thửa đất số 75, tờ bản đồ số 19. Diện tích: 268 m2.

Vị trí thửa đất (Nơi có tài sản đấu giá): Đường Hùng Vương, TDP 4, thị trấn EaT’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài.

Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

* Giá khởi điểm: 2.329.992.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm hai mươi chín triệu, chín trăm chín mươi hai ngàn đồng).

* Tiền đặt trước 20%: 465.990.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi ngàn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 04/01/2019 tại nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 04/01/2019 tại:

- Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút - 317 Nguyễn Tất Thành, thị trấn EaT’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông;

- Trụ sở Công ty TNHH MTV Đấu giá Lê Nguyên - Số 58 đường Lê Thánh Tông, P. Nghĩa Trung, Tx. Gia Nghĩa, T. Đăk Nông.

6. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (1+2) là: 5.431.455.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm ba mươi mốt triệu, bốn trăm năm mươi lăm ngàn đồng); (Tiền đặt trước 20% so với giá khởi điểm).

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Đấu giá Lê Nguyên mở tại ngân hàng.

Người tham gia đấu giá có thể thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Công ty TNHH MTV Đấu giá Lê Nguyên hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút Từ ngày thông báo đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 04/01/2019.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 10/01/2019 tại Hội trường UBND Thị trấn EaT’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ: Công ty TNHH MTV Đấu giá Lê Nguyên - Số 58 đường Lê Thánh Tông, P.Nghĩa Trung, tx Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, ĐT: 0905060039 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút - 317 Nguyễn Tất Thành, thị trấn EaT’Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Lưu ý:

- Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đấu giá (Nếu có khách hàng tham gia đấu giá);

- Các loại thuế và lệ phí khác liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có); Lệ phí trước bạ, chi phí thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng, các loại thuế và lệ phí khác (nếu có) do người trúng đấu giá nộp.