Ngày 10/01/2019, đấu giá gói “Cho thuê mặt bằng bãi xe taxi năm 2019 - 2020” tại thành phố Cần Thơ

(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ mời đấu giá gói “Cho thuê mặt bằng bãi xe taxi năm 2019 - 2020” vào ngày 10/01/2019 như sau:

Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 01 năm 2019 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2019 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, số 04 Châu Văn Liêm, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Giá bán 1 bộ hồ sơ: 1.000.000 đồng.        

Thời gian đóng nhận hồ sơ: 15 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2019.

Thời gian tổ chức mở hồ sơ: 15 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2019.

Bảo đảm dự đấu giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Chi tiết xin liên hệ: Ông Huỳnh Quốc Hưng - Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ. Điện thoại: 0977277577 - 0919245673.