Ngày 09/1/2019, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Hà Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 09/1/2019 do Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau: