Ngày 09/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá do Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy ủy quyền vào ngày 09/11/2018 như sau: