Ngày 09/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá Lê Nguyên thông báo bán đấu giá do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ủy quyền vào ngày 09/11/2018 như sau: