Ngày 09/03/2019, đấu giá quyền sử dụng 58 thửa đất tại huyện Đan Phượng, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Đông Á trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Đan Phượng theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng trả giá lên vào ngày 09/03/2019 cụ thể như sau:

Tài sản đấu giá: QSD đất ở đối với 58 thửa đất thuộc 15 Lô A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, P, Q, R thuộc khu Cây Sung Trong (giai đoạn 3), xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm: Lô A, B, C: 28.200.000 đồng/m2; Các lô còn lại: 26.000.000 đồng/m2; Phí  hồ sơ: 500.000 đồng/01 thửa đất; Tiền đặt trước: Tiền đặt trước: 260.000.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 thửa đất.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/02/2019 đến ngày 07/03/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng và UBND xã Song Phượng.

Thời gian nộp hồ sơ và tiền đặt trước: Từ ngày 06/03/2019 đến ngày 07/03/2019 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng (trong giờ hành chính).

Thời gian xem thực địa tài sản bán đấu giá: Từ 09h00 đến 10h00, ngày 06/03/2019 đến ngày 07/03/2019 tại khu Cây Sung Trong, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng.

Thời gian mở phiên: 08h00, ngày 09/03/2019.

Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Song Phượng, huyện Đan Phượng.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. Điện thoại: 02433.637.264.